Onze visie

Wij streven naar het kweken van planten in samenspraak met de natuur

Wij bewerken de grond zonder omkeerbare grondbewerking, zodat het bacterieleven in de grond niet verstoord wordt. Dat draagt bij aan een betere lucht- en waterhuishouding.

Wij doen aan waterconservering door middel van het vasthouden van water/stuwen en peilgestuurde drainage.
Als beregening nodig is, doen we dit met oppervlaktewater, wat beter is voor de planten.
Door de waterstuwen is het leven in de sloten rondom onze akkers enorm toegenomen: amfibieƫn, libellen en vissen.
Door het riet in de sloten wordt uitspoelend water zo gefilterd dat het schoon terug in de Aa of Weerijs (beek) komt.

In het voorjaar spannen wij ons extra in voor het behoud van de kievit en scholekster. Zij nestelen elk jaar op onze kwekerij. Dit heeft voor ons als bijkomend voordeel dat zij de kauwen en kraaien uit de buurt houden van de zaaibedden.

Deze zomer gaan we van start met het inzaaien van stroken met bijenvriendelijk bloemenmengsel. Op deze wijze stimuleren we de totale biodiversiteit op de kwekerij.

Grondbewerking om het bodemleven te sparen
Centaurea jacea met distelvlinder