Ons bedrijf

30 jaar kwekerservaring

Boomkwekerij Poppelaars kweekt bos- en haagplantsoen op humeuze zandgrond. Deze bodemsoort zorgt voor een fijn vertakt wortelgestel, wat garant staat voor snelle hergroei en doorgroei.

Doordat de kwekerij allemaal grenst aan het huisperceel brengen wij onze planten na het uitrijden naar de loods. Daar worden ze aan sorteertafels gesorteerd en zo snel mogelijk opgekuild, zodat de planten een betere kwaliteit behouden. Dit geeft betere ergonomische werkomstandigheden voor ons personeel.

Onze specialiteit: rechte Carpinus betulus

Onze specialiteit is het kweken van rechte Carpinus betulus, speciaal gevraagd door laanboomkwekers, omdat de planten uitstekend geschikt zijn voor doorkweek tot bomen.

De gehele teelt vanaf stratificeren van de zaden tot verkoopbare plant gebeurd op eigen kwekerij, waardoor wij een goede kwaliteit kunnen bieden.

Alle planten die geleverd worden vallen onder toezicht van Nak-Tuinbouw, die de kwaliteit en herkomst van de planten beoordeelt en controleert middels keuringen. Bovendien vinden we het belangrijk om te participeren in de bacterievuur vrije zone.

Tevens zijn wij lid van de studieclub voor bos-en haagkwekers, welke fungeert als klankbordgroep voor de ZLTO Nederland.